Miskolci Egyetem

ALUMNI

Események

Hírmorzsák

Miskolci Egyetemi Innovációs Portál - meip.x5.hu

Miskolci Egyetemi Innovációs Portál – meip.x5.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Önkéntes műveleti tartalékos katonai szolgálat

2013. Szeptember 04. Megosztás:

Önkéntes műveleti tartalékos katonai szolgálat
A tartalékos rendszer nyitott, tehát bárki jelentkezhet (férfi, nő), aki elkötelezett a Honvédség iránt, aki képes és kész tenni a honvédelem ügyéért, ezáltal minden nagykorú magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár a mindenkori (jelentkezőre vonatkozó) szolgálati nyugdíjkorhatár betöltéséig.

I. A jelentkezés feltétele:

  • Magyar állampolgárság
  • Állandó belföldi lakóhely
  • 18. életévet betöltése
  • Egészségi, fizikai alkalmasság, amely megállapításához az alábbi igazolásokat (leleteket) kell beszerezni az alkalmassági vizsgálat megkezdéséig (a költségek a jelentkezőt terhelik).
  • Háziorvosi igazolás (jelen tájékoztatóhoz csatolt formában),
  • Tüdőszűrő vizsgálat eredménye (1 évnél nem régebbi),
  • Nők esetén 3 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati és 1 évnél nem régebbi citológiai leletet
  • Erkölcsi Bizonyítvány (beszerzése a jelentkező feladata és a költség őt terheli),

Tényleges szolgálatra, történő behívásukra normál (béke) időszakban kiképzésre és felkészítésre, valamint tényleges szolgálatra (beosztásukból adódó alap feladatra, természeti és ipari katasztrófa helyzetek elhárításában való részvételre) illetve személyes vállalásuk alapján külszolgálat teljesítésére, továbbá különleges jogrendben (veszélyhelyzet, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot és váratlan külső fegyveres támadás esetén) az MH HKNYP által kiadott Behívóparanccsal kerülhet sor. Szerződésük határozott időre kerül megkötésre 6 hónap próbaidővel. A szerződést a személyre vonatkozó szolgálati nyugdíjkorhatár betöltésének napjával az állományilletékes parancsnok megszünteti.

II. A regisztráció, jelentkezés, szerződéskötés: alapvetően a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervnél történik, regisztrálni lehet a hadkiegeszites.hu oldalon is, azonban az egyedi körülmények figyelembevételével ettől eltérő módon, a tartózkodási hely szerint illetékes katonai igazgatási szervnél is kezdeményezhető. A regisztrálás a szerződéskötésre vonatkozó érdeklődés kinyilvánítása, amely sem a jelentkező, sem a Honvédség részéről nem jár kötelezettségvállalással.

III. Igénybevétel:

A Hjt. 47/A. § (4) bekezdése az önkéntes tartalékosok esetében háromévente hat hónap igénybevételt tesz lehetővé a kiképzésen túl (mely időtartam az érintett beleegyezésével meghosszabbítható). 

IV. Felkészítésre, kiképzésre vonatkozó szabályok:

A kiképzés időtartama (első alkalommal legfeljebb 25 nap, ezt követően a szerződésben foglalt időtartamig évente legfeljebb 15 nap) a fentiekben meghatározott tényleges szolgálatteljesítési időbe nem számít be. A kiképzés első éve az az év, melyben a tartalékos első alkalommal kerül behívásra, kiképzésre. Az előírt időtartamot az állományilletékes katonai szervezetnél, lehetőség szerint összefüggően kell teljesíteni. A kiképzési programok a korábban megszerzett katonai ismeretek figyelembe vételével kerülnek kialakításra. 

V. Személyi járandóság:

Az önkéntes műveleti tartalékos katonák illetménye a Hjt. 114/A. § alapján a szerződéses katonákra vonatkozó szabályok szerint kerül megállapításra és folyósításra az alábbiak szerint:

Az önkéntes műveleti tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítés idejére a viselt önkéntes tartalékos rendfokozatának megfelelő honvédelmi pótlékra, az állománytábla szerinti beosztásához tartozó kategóriának megfelelő beosztási illetményre, valamint – iskolai végzettségétől és a szolgálatteljesítési helyétől függően – illetménykiegészítésre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési ellátásra és a

szolgálatteljesítésének ideje alatt a szolgálatteljesítéssel összefüggő helyközi utazási költségeinek a megtérítésére jogosult. Ezen felül az önkéntes műveleti tartalékos katona évente – a mindenkori minimálbér 50 százalékának megfelelő összegű rendelkezésre, állási díjra jogosult.

Érdeklődj, vagy jelentkezz!

MAGYAR HONVÉDSÉG

HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG

4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda Miskolc

3526 Miskolc, Hatvanötösök u. 2.

Telefon: 06 (46) 327-245 /;Fax: 06 (46) 325-463 

E-mail: borsod.toborzo@regiment.hu

Ügyfélfogadási rendje:
hétfő 08.00–12.00; 13.00–17.30
kedd: 08.00–12.00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 08.00–12.00; 13.00–15.30
péntek: 08.00–12.00

Kapcsolódó cikkek