Miskolci Egyetem

ALUMNI

Események

Hírmorzsák

Miskolci Egyetemi Innovációs Portál - meip.x5.hu

Miskolci Egyetemi Innovációs Portál – meip.x5.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Tájékoztató az intézményi nyelvi vizsgáról

2012. Június 04. Megosztás:

Tájékoztató az intézményi nyelvi vizsgáról
A Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központja a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nft.) XXX. fejezete, Vegyes rendelkezések 65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak 107.§ (2) alapján 2012. szeptemberétől szervezi az intézményi nyelvi vizsgákat angol és német nyelvből.

„Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát.”

Intézményi nyelvi vizsgát azok a volt hallgatóink tehetnek, akiknek a sikeres egyetemi záróvizsgájuk és az intézményi nyelvi vizsga között legalább három (3) év eltelt és még nem rendelkeznek a diplomához szükséges államilag elismert nyelvvizsgával. Az intézményi nyelvi vizsga nem minősül államilag elismert nyelvvizsgának! A Miskolci Egyetem csak a Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központjában letett intézményi nyelvi vizsgát fogadja el az oklevél kiadásának feltételeként.

Vizsgák egy év folyamán három vizsgaidőszakban tehetők: szeptemberben, januárban és júniusban. A vizsga komplex, tehát az írásbeli és szóbeli csak azonos vizsgaidőszakban tehető le és korlátozás nélkül ismételhető a törvény által megszabott időintervallumban.

A vizsga mindkét része mindig ugyanazon a napon zajlik, az írásbeli vizsgát követően kis szünet után a szóbeli vizsgáztatásra kerül sor. A vizsga díja 20.000 Ft. A vizsga díjából egyszeri alkalommal 2.000 Ft kedvezményt nyújtunk azon hallgatóinknak, akik az intézményi nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamunkon készültek a vizsgára. A vizsga napja minden alkalommal szombat, helye mindenkor a Miskolci Egyetem. A Comenius Főiskolai Kar volt hallgatói számára szóbeli vizsga szervezhető a CFK-on is.

A vizsga eredményéről, beleértve a szóbeli részt is, e-mailben tájékoztatjuk a vizsgázókat a vizsgát követő 2 hét elteltével. Az írásbeli vizsgába egyszeri betekintés lehetséges, a vizsga eredményére vonatkozóan felülvizsgálati kérelem nem nyújtható be. A vizsgáról szóló határozat az értesítést követően személyesen, vagy meghatalmazotton keresztül vehető át.

A Miskolci Egyetemen intézményi nyelvi vizsga az alábbi vizsgaidőszakokban tehető le:

1. 2012. szeptember 29. – 2012. október 19.

Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 31. (P) 24.00 óra
Írásbeli vizsga: 2012. szeptember 29. (Szo) 9.00
Szóbeli vizsga: 2012. szeptember 29. 13.00 órától
Határozatok átvétele: 2012. október 15-től
Betekintés: 2012. október 15-19. között

2. 2013. január 12. – 2013. február 1.

Jelentkezési határidő: 2012. december 17. (H) 24.00 óra
Írásbeli vizsga: 2013. január 12. (Szo) 9.00
Szóbeli vizsga: 2013. január 12. 13.00 órától
Határozatok átvétele: 2013. január 28-tól
Betekintés: 2013. január 28. – 2013. február 1.

3. 2013. június 8. – 2013. június 28.

Jelentkezési határidő: 2013. május 10. (P) 24.00 óra
Írásbeli vizsga: 2013. június 8. (Szo) 9.00
Szóbeli vizsga: 2013. június 8. 13.00 órától
Határozatok átvétele: 2013. június 24-től
Betekintés: 2013. június 24. – 2013. június 28.

Vizsgadíj: 20.000 Ft.

A jelentkezés csak a jelentkezési lap és a befizetést igazoló csekkszelvény vagy banki átutalás igazolásának határidőre történő leadása esetén érvényes.
Jelentkezési lap átvehető személyesen vagy letölthető a honlapunkról, leadása lehetséges online vagy személyesen. A csekkszelvény átvételére és leadására azonban csak személyesen van lehetőség. A banki átutalást kérjük, jelezze, ebben az esetben megadjuk hozzá a szükséges számla- és témaszámot.
A vizsgadíjból kapható kedvezmény igénybevételéhez kérjük a nyelvtanfolyami részvételt igazoló tanúsítványt bemutatni. A kedvezmény egyszer vehető igénybe.

 

Tudnivalók a vizsgáról

 • A vizsga angol és német nyelvből tehető.
 • Általános nyelvi vizsga, mely csak az egyetemi oklevél megszerzésére használható.
 • Csak komplex formában tehető le (írásbeli és szóbeli egy vizsgaidőszakon belül).
 • A szóbeli vizsga bizottság előtt zajlik.
 • Kimeneti követelményként előírt szaknyelvi nyelvvizsga nem váltható ki vele!
 • Állami nyelvvizsgával semmilyen formában nem vonható össze.
 • Az intézményi nyelvi vizsga nem minősül államilag elismert nyelvvizsgának.
 • A Miskolci Egyetem azon volt hallgatói tehetik csak le a vizsgát, akiknek sikeres záróvizsgájuk és az intézményi nyelvi vizsgára történő jelentkezése között eltelt minimum 3 év és még nem teljesítették az oklevél megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga követelményt.

Tudnivalók Vizsgázók számára

 • Vizsgázni csak érvényes fényképes igazolvánnyal lehet (személyazonosító igazolvány, útlevél, új típusú vezetői igazolvány)
 • Az írásbeli vizsgán a Szövegalkotási készséget és Közvetítési készséget mérő feladatoknál csak nyomtatott szótár használható.
 • Elektronikus szótár és mobiltelefon használata tilos. 
 • Meg nem engedett eszközök használata a vizsgázó azonnali felfüggesztését vonja maga után.
 • A dolgozatok az eredményközlés első hetében megtekinthetők, de felülvizsgálatra nincs lehetőség.
 • A Határozatot személyesen (vagy meghatalmazással) lehet átvenni az írásbelit követő harmadik héttől kezdődően és azt a kari Dékáni Hivatalban kell benyújtani a diploma kiadásának feltételeként.

Ajánlások

 • Aki államilag elismert írásbeli vagy szóbeli középfokú általános nyelvvizsgával rendelkezik, fontolja meg, hogy azt egészíti-e ki komplex vizsgára, vagy leteszi az intézményi nyelvi vizsgát.
 • Akik számára a kimeneti követelmény államilag elismert alapfokú általános nyelvvizsga, fontolja meg, hogy államilag elismert alapfokú nyelvvizsgát tesz-e, vagy intézményi nyelvi vizsgát.
A vizsgára történő felkészülés
 • az Idegennyelvi Oktatási Központ külön erre a vizsgára felkészítő tanfolyamain,
 • független nyelvtanfolyamokon,
 • önálló tanulással.
 • Honlapunkon megtalálható a vizsga pontos leírása és mindkét nyelvből minta vizsga feladatsor minta megoldással, valamint a felkészüléshez ajánlott tankönyvek listája.

Az intézményi nyelvi vizsgáink előtt mindenkor hirdetünk tanfolyamokat két szinten (felzárkóztató és közvetlenül a vizsgára felkészítő) szombati napokra, 8 hét időtartamra. A további, általános nyelvi tanfolyamaink idejében is van lehetőség intézményi nyelvi vizsgára felkészítőre jelentkezni a tanév folyamán 10 hetes, valamint januárban, júniusban és augusztusban 2, ill. 4 hetes intenzív tanfolyamokon.

INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KURZUSAINK

Intézményi nyelvi vizsgára felkészítő 2 hetes intenzív kurzus angol és német nyelvből (60 óra)

 • 2012. július 30. – augusztus 10.           Jelentkezési határidő: 2012. július 24. (K) 24.00 óra
 • 2012. augusztus 13. – augusztus 25.   Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 7. (K) 24.00 óra

2 hetes (10 nap) időtartamú, 60 órás kurzusok, melyek napi 6 óra oktatást foglalnak magukban, minden hétköznap 8-13 óráig, helyszín a Miskolci Egyetem, ára: 60.000 Ft.

Intézményi nyelvi vizsgára felkészítő 4 hetes intenzív kurzus angol és német nyelvből (120 óra)
2012. július 30. – augusztus 25.           Jelentkezési határidő: 2012. július 24. (K) 24.00 óra
4 hetes (20 nap) időtartamú, 120 órás kurzus, mely napi 6 óra oktatást foglal magában, minden hétköznap 8-13 óráig, helyszín a Miskolci Egyetem, ára: 96.000 Ft.
Ennek a kurzusnak a keretében kínáljuk a 2 hetes felzárkóztató kurzusunkat az első két hétben, a második két hétben pedig közvetlenül az intézményi nyelvvizsgára felkészítőt.

Intézményi nyelvi vizsgára felkészítő 8 hetes kurzus angol és német nyelvből (60 óra)
2012. augusztus 4. – szeptember 22.           Jelentkezési határidő: 2012. július 24. (K) 24.00 óra
A kurzus 8 hét időtartamú, a tanítás péntek délután és szombaton van, helye a Miskolci Egyetem, ára: 60.000 Ft. Két szinten (felzárkóztató, ill. közvetlenül az intézményi nyelvi vizsgára felkészítő) hirdetjük meg ezt a tanfolyamunkat is, mely egy héttel a vizsga előtt fejeződik be. Intézményi nyelvi vizsga: 2012. szeptember 29. (Szo)

Intézményi nyelvi vizsgára felkészítő 8 hetes kurzus angol és német nyelvből (60 óra)
2012. október 27. – december 15.      Jelentkezési határidő: 2012. október 16. (K) 24.00 óra
A kurzus 8 hét időtartamú, a tanítás péntek délután és szombaton van, helye a Miskolci Egyetem, ára: 60.000 Ft. Két szinten (felzárkóztató, ill. közvetlenül az intézményi nyelvi vizsgára felkészítő) hirdetjük meg ezt a tanfolyamunkat is, mely egy héttel a vizsga előtt fejeződik be. Intézményi nyelvi vizsga: 2013. január 12. (Szo)

A közvetlenül az intézményi nyelvi vizsgára felkészítő kurzusainkra első sorban azok jelentkezését várjuk, akik már rendelkeznek az általános nyelvi vizsgához szükséges nyelvtani és lexikális ismeretekkel, mivel ezek a kurzusaink a nyelvvizsga különböző írásbeli és szóbeli feladatainak közvetlen begyakorlását szolgálják.

A tanfolyamon való részvételhez kérjük a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot (letölthető: www.iok.uni-miskolc.hu) eljuttatni címünkre a megadott határidőig. A jelentkezés elfogadásáról mindenkit e-mailben értesítünk. A tanfolyami díj befizetéséhez szükséges csekk átvétele és a befizetés igazolása mindig személyesen történik. A tanfolyamon való részvétel feltétele a részvételi díj befizetése.

A jelentkezési lapon közölt adatokat az érintett(ek) hozzájárulása nélkül harmadik személynek az IOK nem adja ki. A jelentkezés megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után. Lemondást csak írásban fogadunk el a tanfolyam kezdetét megelőző 3. naptári napig címünkön személyesen, vagy faxon. Az ezt követő lemondás esetén a már befizetett tanfolyami díj 50 %-a technikai díjként fizetendő.

A tanfolyamokról bővebb felvilágosítás kérhető személyesen: Miskolc-Egyetemváros, C/1 épület II. emelet 203., e-mailben: ioknyelv@uni-miskolc.hu , telefonon: (46) 565-240, és a honlapunkon: www.iok.uni-miskolc.hu .

Tájékoztatjuk, hogy a ME Idegennyelvi Oktatási Központjában az alábbi nyelvvizsgák tehetők le: Origó, Cambridge általános nyelvi, Oeconom gazdasági és nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi, Zöld Út gazdasági, műszaki és mezőgazdasági szaknyelvi nyelvvizsga.

Reméljük, Önt is hamarosan a nyelvtanfolyamunk hallgatói között üdvözölhetjük.

2012. június

Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központ
vezetősége

Kapcsolódó cikkek