Miskolci Egyetem

ALUMNI

Események

Hírmorzsák

Miskolci Egyetemi Innovációs Portál - meip.x5.hu

Miskolci Egyetemi Innovációs Portál – meip.x5.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Felsőfokú Logisztikai Menedzser Képzés

2012. Augusztus 23. Megosztás:

Felsőfokú Logisztikai Menedzser Képzés
A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke 2012-ben tizenkettedik alkalommal a Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) által akkreditált, nemzetközi elismertségű „Felsőfokú Logisztikai Menedzser” európai kompetencia bizonyítványt adó képzést indít.

Tájékoztató

 

a CNAM „Certificate de Competence” (Párizs) keretében történő „Logisztikai menedzser” képzésről

 

 

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke 2012-ben tizenkettedik alkalommal a Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) által akkreditált, nemzetközi elismertségű

 

„Felsőfokú Logisztikai Menedzser”

európai kompetencia bizonyítványt adó képzést indít.

 

A CNAM Franciaországban alapított, 200 éves hagyománnyal rendelkező, egyetemi rangú felnőttképzési hálózat, amelynek mintegy 80000 hallgatója van. Az 55 francia központon túl intézményekkel rendelkezik még Németországban, Spanyolországban, Portugáliában. Képzési rendszere nyitott, gyakorlatorientált, moduláris felépítésű, és többféle jellegű és szintű végzettség megszerzését teszi lehetővé.

A PHARE Partnership NETFORM program keretében 12 éve indult, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara és Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke által országosan szakmailag koordinált oktatás logisztika, globális-eurologisztika témakörben. Az elsajátítandó tananyag tematikája jelen tájékoztató további részében megtalálható.

Az oktatást a Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékének az oktatói végzik kiegészülve rangos, meghívott szakemberekkel.

A képzés tananyagát a CNAM (Párizs) oktatói akkreditálták, akik a vizsgákon szintén jelen vannak. A CNAM képzést igazoló bizonyítványt Párizsban állítják ki a végzettek részére.

 

A képzés 150 kontakt-órából és 150 óra irányított tanulásból és gyakorlatból áll. A képzés három trimeszterben zajlik. Egy trimeszter 50 óra előadásból és 50 óra irányított tanulásból áll. 

A trimeszterek témakörei:

  1. Beszerzési-elosztási logisztika és menedzsmentje.
  2. Termelési-szolgáltatási logisztika és menedzsmentje.
  3. Globális-eurologisztika és menedzsmentje.

 

Az oktatás hétvégén, pénteken és szombaton, általában havi 3-4 alkalommal történik.

 

 

A képzés nyelve:magyar, helye: Miskolci Egyetem Regionális Felnőttképzési Központja, Miskolc-Egyetemváros.

 

A képzés részvételi díja:350.000 Ft + ÁFA, amely tartalmazza a záróvizsga díjat is.

 

A képzés részvételi díja a Miskolci Egyetem végzős (utolsó éves) logisztika szakos/szakirányos hallgatói részére 150.000 Ft+ÁFA, mely tartalmazza a záróvizsga díjat is.

 

A képzésre jelentkezés feltétele: középfokú végzettség

 

A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok a Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékéről (3515 Miskolc-Egyetemváros) szerezhetők be.

 

A tanfolyamra jelentkezni levélben vagy faxon a mellékelt jelentkezési lapon lehet. A jelentkezési lap az alábbi linkről letölthető: http://www.felnottkepzes.uni-miskolc.hu/jelentkezesilapok/jelentkezesilap-LogisztikaimenedzserCNAM.doc

 

A képzéssel kapcsolatban felvilágosítást adnak:

 

Prof. Dr. habil. Illés Béla, tanszékvezető egyetemi tanár

tel.: (46) 565-111/1737,

fax: (46) 563-399,

e-mail: altilles@uni-miskolc.hu

Dr. Tamás Péter,

egyetemi adjunktus

tel.: (46) 565-111/20-26,

fax: (46) 563-399,

e-mail: alttpeti@uni-miskolc.hu

 

 
 
Logisztikai menedzser képzés - bővebb információ

a CNAM (Franciaország) intézményhálózat keretében

CNAM„Certificate de Competence”

(Kompetencia-bizonyítvány) szinten

 

 

Kontakt óraszám:     150 óra (3 trimeszter)

Összes óraszám:       300 óra

 

Projektvezető:          Prof. Dr. habil. Illés Béla

tanszékvezető, egyetemi tanár

                                   Tel.: (46) 565-111/17-39

 

Előadók:         Prof. Dr. habil. Illés Béla, Prof. Dr. habil. Mang Béla, Dr. Kovács György,  Dr. Bányainé Dr. Tóth Ágota, Dr. Bányai Tamás, Dr. Tamás Péter, Telek Péter, Bálint Richárd,  továbbá tapasztalt ipari szakemberek.

 

Témakörök:

  1. Beszerzési-elosztási logisztika és menedzsmentje

50 óra elmélet

50 óra irányított tanulás és gyakorlat

 

  1. Termelési-szolgáltatási logisztika és menedzsmentje

50 óra elmélet

50 óra irányított tanulás és gyakorlat

 

  1. Globális-eurologisztika

50 óra elmélet

50 óra irányított tanulás és gyakorlat

 

Az oktatás módszere:

 

Előadások, feladatmegoldó gyakorlatok, szimulációs (számítógépes) gyakorlatok, céglátogatás, egyéni munka, szakdolgozat készítés.

 

A képzés tananyagának témakörei:

 

I. Beszerzési-elosztási logisztika és menedzsmentje

 

Bevezetés a logisztikába. Logisztikai alapelvek. Logisztikai rendszer felépítése, osztályozása. Vállalati logisztikai rendszer sajátosságai. Logisztikai menedzsment feladata, a vállalati logisztikai szervezet felépítése. Logisztikai célok, stratégiák, logisztikai koncepciók.

Logisztikai teljesítmények és költségek elemzése. Vállalati anyagáramlási rendszer általános felépítése, sajátosságai, tervezési és irányítási alapelvei. Logisztikai információs rendszer felépítése, főbb elemei. Információ gyűjtés, átvitel, feldolgozás, áramoltatás módszerei. Marketing logisztika elvei. Beszerzési logisztikai stratégiája. Jellegzetes beszerzési logisztikai rendszerek. A beszerzési logisztikai folyamat tervezési és irányítási módszerei. „Make or buy” döntés logisztikai elemei. JIT elvű beszállítás sajátossága. Kis vállalatok beszerzési logisztikája. Outsourcing szerepe a beszerzési és elosztási logisztikában. Elosztási logisztikai stratégia. Jellegzetes elosztási rendszerek. Elosztási logisztikai folyamat tervezése. JIT elvi kiszállítás. Benchmarking módszerei és modelljei a beszerzési és elosztási logisztika területein. Készletgazdálkodás alapanyag és készáru raktározásnál. Raktározási logisztikai rendszer irányítása. Elektronikus adatcsere (EDI) és elektronikus kereskedelem. Supply Chain Management (Ellátási láncmenedzsment)

 

II. Termelési-szolgáltatási logisztika és menedzsmentje

 

Termelési logisztikai stratégia. Jellegzetes termelési logisztikai rendszerek. Termelési logisztikai rendszerek tervezési módszerei. Termék-tervezés, termék menedzsment logisztikai vonatkozásai. Jellegzetes termelési logisztikai rendszerek. Termelésirányítás és logisztikai rendszer irányítási kapcsolata. Logisztikával integrált termelésirányítás. JIT elvű gyártás, KANBAN rendszerű gyártás logisztikája. Készletgazdálkodás, tárolási logisztika a technológiai folyamatokon belül. Számítógéppel integrált gyártás (CIM) és számítógéppel integrált logisztika kapcsolata (CIL). Termelési logisztika irányítási stratégiái. Logisztikai kontrolling. A logisztikai modulok megjelenése a különböző vállalati számítógépes integrált információs rendszerekben (pl.: SAP/3. ORACLE, LIBRA 4GATM stb.). Jellegzetes szolgáltatási logisztikai rendszerek (pl.: kereskedelem, egészségügy, lakossági szolgáltatás). Különböző szolgáltatások logisztikai stratégiái. Jellegzetes szolgáltatási logisztikai rendszerek tervezése és irányítása. Újrahasznosítással kapcsolatos logisztikai szolgáltató rendszerek. Outsourcing mint logisztikai szolgáltatás megválasztása, tervezése. Logisztikai vállalatok, Logisztikai Szolgáltató Központ tervezése és kialakítása.  Logisztikai Audit minőségbiztosítás a logisztikában.

 

III. Globális-eurologisztika (áruszállítás)

 

Globális logisztika jellegzetes feladatai, technikai és technológiai háttér. Közúti szállítás technikája, technológiája, logisztikája és szervezetei. Vasúti szállítás technikája, technológiája, logisztikája és szervezetei. Folyami és tengeri szállítás technikája, technológiája, logisztikája és szervezetei. Légi szállítás technikája, technológiája, logisztikája és szervezetei. Vámolási folyamat illesztése a logisztikai rendszerbe. A logisztikai lánc, hálózatrendszere az EU-ban, a logisztikával kapcsolatos EU harmonizációs kérdések. EU szabványosítás a logisztikában. A nemzetközi szállítások környezetvédelmi harmonizációja. Virtuális vállalat logisztikai problémái, logisztikai orientált virtuális vállalatok. Zárt láncú gazdaság globális problémái, EU szabályozások hatása. Csomagolás, egységrakomány képzés a nemzetközi szállításban. A logisztikai lánc, hálózatrendszere az EU-ban, az EU-val kapcsolatos harmonizáció. A nemzetközi szállítások környezetvédelmi harmonizációja. A globális logisztika információs rendszere, a távadat átvitel, a telekommunikáció sajátos feladata. Automatikus parkolási rendszerek. Szállítási jog szabályozói, szereplő EU Bizottságok. Nemzetközi jog. Az európai társasági jog a szállítmányozásban. City logisztika alapjai. Városok, áruházak logisztikai ellátó rendszere.

 

 

 

 

Prof. Dr. habil. Illés Béla

tanszékvezető, egyetemi tanár