Miskolci Egyetem

ALUMNI

Események

Hírmorzsák

Miskolci Egyetemi Innovációs Portál - meip.x5.hu

Miskolci Egyetemi Innovációs Portál – meip.x5.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Általános Igazságügyi Mediátor Képzés

2012. Augusztus 23. Megosztás:

Általános Igazságügyi Mediátor Képzés
A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a mediációs, facilitációs illetve konfliktuskezelő és –feloldó tevékenység folytatásához szükséges jogi alapismereteket, a legfontosabb konfliktuskezelési módszerek és modellek elméleti kérdéseit (pl.: beszélőkörök, konferencia-modellek, ..), a mediáció elméleti alapjait, alapvető ismeretekhez jussanak a személyiség-lélektan és az önismeret területéről, begyakorolják a különféle mediációs és facilitációs technikákat, konfliktus-feloldási és kezelési

1.  A képzés megnevezése:
1. Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő)

2. Alapdatok :

1. Munkarend: levelező
2. Finanszírozási forma: költségtérítéses
3. Költségtérítés (önköltség): 180.000,-Ft/félév + 50.000,-Ft záróvizsga-időszak
4. Képzési idő (félév): 2 félév + záróvizsga-időszak
5. Irányszám (min.-max. létszám): 20-24
6. Képzés gyakorisága (tanrend): 5*2-3  nap/félév (csütörtök, péntek, szombati napokon), azaz 2*2 nap (péntek, szombat), 3x3 nap (csütörtök, péntek, szombat) 
7. Képzés helye: Miskolc vagy Budapest
8. Képzési terület: jogi- és igazgatási
9. Képzési szint: felsőfokú

3. Kapcsolattartó, szervezést végző személy, szervezeti egység megjelölése, elérhetősége:

CSEMÁNÉ DR. VÁRADI ERIKA (SZAKVEZETŐ) MISKOLCI EGYETEM ÁJK 3515 MISKOLC-EGYETEMVÁROS TEL.: 36-46-565169; 565177; E-MAIL: JOGVARAD@UNI-MISKOLC.HU This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. A képzés rövid tartalmi ismertetése, megszerezhető kompetenciák:

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az alternatív konfliktuskezelési technikák, elsősorban a mediáció alkalmazásához szükséges ismereteket és kompetenciákat. Ennek érdekében a Hallgatók a mediációs, facilitációs illetve konfliktuskezelő és –feloldó tevékenység folytatásához szükséges jogi alapismeretek, a legfontosabb konfliktuskezelési módszerek és modellek elméleti kérdéseinek (pl.: kör- és konferencia-modellek, ..), a mediáció elméleti alapjainak megszerzésén túl alapvető ismeretekhez jutnak a személyiség-lélektan és az önismeret területéről, begyakorolják a különféle mediációs és facilitációs technikákat, konfliktus-feloldási és kezelési módokat, tárgyalási és kommunikációs készségeket, ezzel is erősítve empatikus és kapcsolatteremtő képességeiket.
A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végzők képesek lesznek mediációs (közvetítői) eljárás lefolytatására (így különösen a gyermekvédelem, gyámügy, családjog, civiljog, büntető ügyek, polgári, gazdasági és munkaügyi viták, egészségügy, oktatás és a szociális igazgatás területén), facilitációs eljárás és tevékenység lefolytatására bármely területen és konfliktusban, konfliktuskezelésre és feloldásra

5. Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

(szakokleveles) általános és igazságügyi mediátor (közvetítő)

6. Jelentkezési információk:

1. Jelentkezési határidő folyamatos
2. Jelentkezés módja - intézményi jelentkezési lap kitöltése, (melynek mellékelt példánya sokszorosítható),
                                        - 3000 Ft felvételi különeljárási díj csekken való befizetése (melyet a jelentkezési lap
                                           beérkezésekor utólag postázunk),
                                        - önéletrajz,
                                        - eredeti diploma vagy annak a Felnőttképzési Regionális Központ által hitelesített másolata
3. Jelentkezés díja: 3.000,-Ft
4. Befizetés módja: átutalás
5. Képzés kezdete: minden év szeptemberében és februárjában (kellő számú jelentkező esetén)
6. Részvétel feltétele -főiskolai/egyetemi szintű diploma vagy
                                       -főiskolán/egyetemen alap-, master- képzésben szerzett oklevél;
(egyedi kérelemre a Kar Dékánja lehetőséget biztosít a jelenleg még egyetemi/főiskolai alap-, master képzésben tanulók számára a kurzuson való részvételre azzal, hogy az oklevél kiadására az adott képzés befejezését követően, annak igazolása után kerülhet sor)
 

7. Egyéb információk:
A KÉPZÉS GYAKORLATORIENTÁLT, A LEGÚJABB NEMZETKÖZI TECHNIKÁK (PL.: E-MEDIÁCIÓ) BEMUTATÁSÁT IS FELÖLELI. AZ EREDMÉNYES MEDIÁTORI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK ELSAJÁTÍTÁSÁT TÖBBEK KÖZÖTT  SZAKMAI GYAKORLAT, CO-MEDIÁCIÓ, ESETMEGBESZÉLÉS IS SZOLGÁLJA CSAKÚGY, MINT A TRÉNINGEKET ZÁRÓ GYAKORLATI VIZSGA.

8. További információ:

Fábián Zsuzsa
Tel.: 46/565-111/2081
Fax: 46/565-493
e-mail: tkzsuzs@uni-miskolc.hu

Web: www.felnottkepzes.uni-miskolc.hu