Miskolci Egyetem

ALUMNI

Események

Hírmorzsák

Miskolci Egyetemi Innovációs Portál - meip.x5.hu

Miskolci Egyetemi Innovációs Portál – meip.x5.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Jogi Szakokleveles Környezetvédelmi Szakember képzés

2012. Augusztus 23. Megosztás:

Jogi Szakokleveles Környezetvédelmi Szakember képzés
A képzés célja, a környezetvédelmi jog és a kapcsolódó jogi és határtudományi területeken mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a gazdasági szféra különböző területein, a közigazgatásban, illetve hatósági jogalkalmazásban, az igazságszolgáltatásban és a környezetvédelmi társadalmi mozgalmakban eljáró jogász és más szakképzettségű szakemberek számára szakmailag megalapozott munkavégzést tesz lehetővé.

 1.  A képzés megnevezése:
1. A JOGI SZAKOKLEVELES KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

2. Alapdatok :

1. Munkarend: levelezős oktatás
2. Finanszírozási forma: önköltséges
3. Költségtérítés (önköltség): 150.000 Ft/félév
4. Képzési idő (félév): 3 félév
5. Irányszám (min.-max. létszám): min 10 fő
6. Képzés gyakorisága (tanrend): 

Környezettudomány, környezeti informatika 3 – 6 kredit
Környezetgazdaságtan, környezeti menedzsment, környezetpolitika  6 – 12 kredit
Környezetjogi elméleti, alkotmányjogi alapok 6 – 10 kredit
Környezetvédelem és közigazgatás 20 – 32 kredit
Más jogterületek (polgári, büntető, stb.) és környezetvédelem 12 – 18 kredit
EU környezetjog és nemzetközi környezetjog 16 – 24 kredit
Jogi alaptan, bevezetés és alapismeretek a környezetvédelmet érintő jogterületekben  10 – 15 kredit  

7. Képzés helye: Felnőttképzési Regionális Központ, Miskolci Egyetem
8. Képzési terület: jogi, igazgatásai
9. Képzési szint: felsőfokú szakirányú továbbképzési szak

3. Kapcsolattartó, szervezést végző személy, szervezeti egység megjelölése, elérhetősége:

DR. CSÁK CSILLA

4. A képzés rövid tartalmi ismertetése, megszerezhető kompetenciák:

A képzés célja a környezetvédelmi jog és a kapcsolódó jogi és határtudományi  területeken mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a  gazdasági szféra különböző területein, a közigazgatásban, illetve hatósági  jogalkalmazásban, az igazságszolgáltatásban és a környezetvédelmi társadalmi  mozgalmakban eljáró jogász és más szakképzettségű szakemberek számára  szakmailag megalapozott munkavégzést tesz lehetővé.

 Kompetenciák:
- általános kompetenciák: a környezeti problémák felismerésének készsége, ezen belül a műszaki-technikai feltételek alapvető kereteinek megértése, a kapcsolódó jogi megoldások értelmezésének készsége, tárgyalási és kommunikációs készség, a társadalmi részvétel különös jelentősége miatt konfliktus kezelési készségek, mindehhez alapvetően szükséges rendszerező és feladat-megoldó készségek;

- szakmai kompetenciák: a jogi alapismeretek megszerzése, a környezetvédelmi szakmai, közgazdasági és jogi szakirodalom alapvető irányainak megismerése, a környezetvédelemben kiemelt szerepet betöltő közigazgatási jog mellett különösen a polgári és büntetőjogi vonatkozások társítása, a szakterület nemzetközi együttműködése szabályainak áttekintő ismerete, az EU szabályozás, azon belül is kiemelt jelentőséggel a bírósági gyakorlat ismerete, mindezt annak érdekében, hogy felmerülő jogi kérdésekkel kapcsolatban a szakmai és háttértudományi területekre vonatkozó ismeretek alkalmazásával együtt a változó szakmai ismeretekre reagálási készség megszerezhető legyen, elsajátítsák a jogszabályok rendszerben történő értelmezésének és gyakorlati alkalmazásának képességét.
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
- a szak szakmai törzsanyagában az irodalom és a joganyag, illetve a jogalkalmazási gyakorlat terén az alapképzést jelentősen meghaladó körben és mélységben ismeretek szerzése;
- a jogi alapozás révén a környezetjoghoz tartozó jogterületek rendszeréhez szükséges alapvető ismeretek elsajátítása;
- a szak kapcsolódó jogterületeinek, jogalkalmazási gyakorlatának átfogó ismerete és összefüggésben történő alkalmazási készsége;
- a szakterület határtudományi területein (környezet és fejlődés környezetgazdaságtan, környezeti informatika) a szakmai feladatok ellátásához szükséges olyan ismeretek elsajátítása, amelyek alkalmassá tesznek a komplex megoldásokra, a kapcsolódó ismeretek alapvető elemeinek elsajátítására.
Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
- az igazságszolgáltatásban elsősorban a megfelelő szakmai ismeretek alkalmazásának hatékonyabb előmozdítása, célra irányultsága révén,
- a gazdasági élet területein a jogi hátterű felkészültségnek elsődlegesen a megelőzés érdekében és a konfliktusok feloldása kapcsán történő alkalmazása,
- a közélet, közigazgatás terén a felmerülő sajátos környezetvédelmi jogi és igazgatási feladatok megoldásában való közreműködés, feladattól függően azok megoldása, a környezetvédelem lehetséges integrálása a kapcsolódó területek jogi és igazgatási feladatainak megoldásába, a folyamatos tevékenység gyakorlása során, illetve úgyszintén a konfliktusok megfelelő kezelésének lehetősége,
- az állampolgárok esetében, figyelemmel a társadalmi részvétel kiemelkedő jelentőségére a jogi ismeretek felhasználása, közreműködés a tanácsadás, ismeretterjesztés területein, azok magas színvonalú gyakorlása érdekében.


5. Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

JOGI SZAKOKLEVELES KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKEMBER

6. Jelentkezési információk:

1. Jelentkezési határidő: Tavaszi félévben: február 15.
                                               Őszi félévben: szeptember 30.
                                               de a képzés beindulása esetén utólagos jelentkezést is elfogadunk a 
                                               foglalkozások megkezdéséig
2. Jelentkezés módja: - „B” típusú jelentkezési lap kitöltése, (melynek mellékelt példánya sokszorosítható),
                                         - önéletrajz,
                                         - eredeti diploma vagy annak Felnőttképzési Regionális Központ által hitelesített másolata
A dokumentumokat az alábbi címre szükséges megküldeni: Miskolci Egyetem,
                                                                                                              Felnőttképzési Regionális Központ,
                                                                                                              3515 Miskolc-Egyetemváros
3. Jelentkezés díja: 3000 Ft felvételi különeljárási díj
4. Befizetés módja: csekken való befizetése (melyet a jelentkezési lap beérkezésekor utólag postázunk),
5. Képzés kezdete: minden év szeptemberében és februárjában (kellő számú jelentkező esetén)
6. Részvétel feltétele: gazdaságtudományi, műszaki, agrár, természettudományi képzési területen alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség. Bekapcsolódhatnak a képzésbe a fenti képzési területeken szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők.
 

7. További információ:

Fábián Zsuzsa
Tel.: 46/565-111/2081
Fax: 46/565-493
e-mail: tkzsuzs@uni-miskolc.hu

Web:   www.felnottkepzes.uni-miskolc.hu